Handelsbetingelser

Marie Nørgaard. Markedsføring, tekstforfatning og kurser

Romdrupholmsvej 60, 9260 Klarup

Tlf: 2216 1180

Mail: kontakt@marienorgaard.dk

www.marienorgaard.dk

CVR: 40827064

Læs venligst hele teksten

Alle aftaler er bindende. 

Klippekort

Jo flere timer du køber, jo mere rabat får du på timeprisen.

Min timepris er 420 kr. eksklusive rabatter fra klippekort. 

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner og der kommer et autosvar, hvis jeg holder ferie eller er syg. På den måde er du altid oplyst om hvornår jeg er indisponibel.

Klippekortet betales inden opgaven begyndes. Det kan ikke overdrages eller sælges til andre virksomheder, da det udstedes til den enkelte virksomhed.

Klip, som ikke bruges, refunderes ikke.

Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. 

Jeg handler kun med offentlige institutioner og virksomheder, derfor er alle priser ekskl. moms.

Tidsforbrug på klippekort

Jeg registrerer dit forbrug hvert påbegyndte kvarter. Minimumsklip er 15 minutter.

Dette indgår i arbejdstiden: Sparring, rådgivning i løbet af opgaven, telefonsamtaler, mailkorrespondance, interview, research, ideudvikling, forberedelse, planlægning, tekstforfatning, design af layout, design af grafik, fremsøgning af grafik og billeder, SEO, administration mm.  

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.

Klippekort. Tidsfrister på opgaver

Opgaver, sparring eller rådgivning, hvor det tager maks. 1 time at hjælpe dig, løses på maks. to hverdage. Det er under forudsætning af at jeg kan komme i kontakt med dig, hvis der er behov for det.

Reglen på to hverdage ophæves, når jeg har ferie eller er syg.

Jeg vender tilbage første hverdag efter ferien/sygeperioden.

Sådan foregår det, når du får mine ydelser via klippekort

Jeg vil anbefale, at du starter med at tage kontakt til mig over mail eller telefon. Så tager vi en uforpligtende samtale om hvad dine behov er og om jeg er den rigtige samarbejdspartner til opgaven. 

Hvis samtalen er positiv og vi er enige om videre samarbejde, kan du købe det klippekort, som passer til dit behov. Jeg kan hjælpe dig med at vurdere behovet for antal klip i den indledende samtale.  

Når du har købt et klippekort, får du straks adgang til at booke en tid i min online kalender.

Du får også adgang til et dokument, hvor du følge med i antallet af klip og hvordan opgaveløsningen forløber.

Vi aftaler et møde, hvor vi afdækker dine behov og ønsker til opgaven. Et møde tager typisk 1 time. Mødet kan foregå i din virksomhed, eller via telefon eller Skype. 

Når opgaven er defineret ved mødet, får du tilsendt et detaljeret tilbud pr. mail med opgavebeskrivelse, tidsforbrug, dato for aflevering og pris til godkendelse. Når tilbuddet er godkendt, er aftalen bindende. Der bruges ikke flere klip på opgaven end beskrevet i tilbuddet.

Ved designopgaver kan der efter aftale laves skabeloner eller skitser til gennemsyn og godkendelse, inden opgaven går igang. 

Jeg sælger klippekort helt ned til 3 timer. Du kan købe det lille klippekort, og på den måde prøve samarbejdet af. Jeg garanterer at levere en kvalitetsbevidst opgaveløsning og har en tilfredshedsgaranti på alle opgaver. Den kan du læse mere om længere nede på siden. 

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa/Dankort og Mobile Pay.

Straks efter betalingen af klippekortet, får du en faktura pr. mail.

Tekstforfatning

Gode tekster er et kvalitetsstempel udadtil for din virksomhed. Gode tekster viser dine kunder at du er seriøs og professionel. Det skaber tillid og interesse hos kunden, så de får lyst til at købe dine varer. 

Gode tekster kommunikerer klart den værdi du kan tilbyde kunden og det særlige din virksomhed tilbyder i forhold til konkurrenter. 

Gode tekster kræver tid, omtanke og faglighed. Jeg garanterer, at jeg lægger de ting i teksterne, jeg skriver eller redigerer for dig. 

Hvor lang tid tager tekstforfatning? Det kommer an på opgavens omfang og kompleksitet. Jeg vurderer opgaven grundigt og giver et detaljeret tilbud, så du er fuldt informeret om tidsforbrug og omfang. 

Artikler tager som minimum 4-5 timer at forfatte, fra start til slut. Du får professionelle og langtidsholdbare tekster, der arbejder for din virksomhed, fordi de signalerer, at din virksomhed er troværdig og kommunikerer klart.

I tidsforbruget til tekstforfatning indgår bl.a:

  • Research, ideudvikling og informationssøgning
  • Tekstforfatning, herunder udkast og revideringer
  • Interview: Forberedelse, interview, efterbehandling
  • Korrektur
  • Layout: Tekst, billeder, grafik, video
  • SEO-optimering

Kurser og workshops

Jeg afholder kurser og workshops, hvor jeg tilbyder undervisning i at skrive bedre tekster på hjemmesiden, eller hvordan man skriver sælgende nyhedsbreve, der samtidig skaber værdi for kunden. 

Aflysning af kurser og workshops

Kurser og workshops der aflyses mindre end 28 dage før de finder sted, faktureres med 50% af beløbet.

Kurser og workshops der aflyses mindre end 14 dage før de finder sted, faktureres med 100% af beløbet.

Betaling for kurser og workshops skal foretages senest 8 dage før første kursusdag.

Arbejdstider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 16.00.

Du kan altid få oplyst mine ferieplaner, og jeg har automatisk feriesvar på mail og telefonsvarer, når jeg har ferie. Du bliver derfor automatisk oplyst om, at jeg ikke er til at træffe, når du kontakter mig.

Opgaveløsning uden for normal arbejdstid

Hvis opgaven kræver, at jeg løser den uden for normal arbejdstid og istedet i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 8.00 på hverdage, kommer der et tillæg på 50%. Det betyder, at der klippes 1,5 timer i klippekortet istedet for 1 time.  

Aflysning af møde

Du kan ændre i bookede møder op til 24 timer før aftalen finder sted.

Mødet bortfalder, hvis du melder afbud senere end 24 timer før mødet. 

Møder foregår i hverdage, i tidsrummet kl. 8.00-16.00. 

Tilfredshedsgaranti 

Jeg garanterer, at min markedsføring, tekstforfatning og undervisning er af høj kvalitet. Hvis du imod forventning ikke er tilfreds, tilpasses fakturabeløbet, så det sikres, at dit køb er fuldt ud tilfredsstillende.

Særlige betingelser for workshops: For at benytte dig af tilfredshedsgarantien, skal du have deltaget i minimum tre workshops, været igennem alle moduler og arbejdet med øvelserne, redskaberne og metoderne. Du sender blot en kopi af din udfyldte arbejdsjournal til mig. 

Hvorfor? Da jeg har 12 års erfaring med undervisning i skriftlighed, skriveteknikker og skriveprocesser, kan jeg garantere at mine workshops giver dig resultater.

Hvis du gennemgår de tre workshops og arbejder seriøst med materialet, og det ikke virker for dig, tilpasses fakturabeløbet, så det sikres at dit køb er fuldt ud tilfredsstillende.  

Ansvar

Jeg og evt. samarbejdspartnere kan ikke stilles til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning.

Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg løser opgaverne med professionel og omhyggelig indsats.

Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder lovgivningen og evt. særlige love i din branche.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder ønsket medieomtale, salg eller placering på Google.

Ophavsret

Du må bruge de tekster, jeg skriver for dig, som du ønsker.

Øvrigt

Alle aftaler er bindende, og der gives ikke fortrydelsesret på klippekort, ydelser, rådgivning, kurser og workshops.

Medmindre andet aftales, har jeg lov til at henvise til de tekster, jeg skriver for dig, samt din virksomheds navn, logo i markedsføring af mine ydelser.

Alle tekster skrives på dansk.

Disse handelsbetingelser er revideret pr. 14. juni 2021.